Sağlık

Rahmet yardımlaşma derneği, sağlık sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara Nakdi ve ayni  desteği sağlayarak sağlık sektörünün desteklenmesine katkıda bulunmaktadır.

bu sektörü şu alanlarda etkinleştirmek için çalışmaktadır:

  • Hastanelerin ve tıbbi tesislerin restorasyonu ve rehabilitasyonu
  • protez ameliyatları  için hastanelerle anlaşma yapmak.
  • Özel ihtiyaçları olan kişilerin gereksinimlerini sağlamak (tekerlekli sandalye – hasta bezi – vb….).
  • Acil durumlara tam hazırlıklı olması ör: Covid-19 virüsü (maske – Sterilizatör dağıtımı , farkındalık… vb…..) 
  • Sterilizasyon kampanyaları (sağlık merkezleri – okullar …..).
  • Sağlık merkezleri için tıbbi cihaz, ekipman, ilaç ve tıbbi malzeme sağlanması.
  • Temizlik sepetlerinin dağıtımı.

Önlem ve hijyen, salgın hastalıklar ve hastalıklar karşısında ilk silahtır.

Programlar

Tıp merkezlerini Tıbbi malzeme, ekipman ve ilaçlarla desteklemek.

Rehabilitasyon

Hastane ve tıp merkezlerinin restorasyonu ve rehabilitasyonu.

Acil müdahale

Salgın ve kriz zamanlarında acil müdahale kampanyaları başlatılması

Tıbbi malzemeleri

Send medical convoy containers that contain the most needed medical items

Aktiviteler