Hakkımızda

Tarih

Başkanının Sözü

  
Dünya ülkelerindeki mağdur ve muhtaçların acısını hafifletmeye yönelik faaliyetlerinde, Rahmet Yardımlaşma Derneği’nin ulaştığı başarıya katkıda bulunan herkese en içten teşekkürlerimi sünüyorum, kadınlara, çocuklara, yaşlılara, özel ihtiyaçları olanlara ve farklı nedenlerle yaşam koşulları zor durumda olan kişilerin, milliyet, mezhep veya ırkına bakmadan, yorulmayı bilmeden, Dernek personeline, bağışçılar, yöneticiler ve gönüllüler de dahil olmak üzere Türkiye ve Suriye ofislerinde de yardımda bulundukları için teşekkür ederim.

Geçtiğimiz yıllarda Türkiye ve Suriye’de “Rahmet Yardımlaşma derneği” çalışmasının kapsamının genişlemesini inceleyerek, dernekten sorumlu kişilerle birlikte, çeşitli alanlarda hizmetlerden yararlananların segmentini genişletmeyi, yaşam önceliklerini güvence altına almakla başlayıp, sağlık ve eğitim sektörlerini desteklemekle birlikte, doğal afetler ve insani afetlere acil müdahale, bu alanlarda etkilenenlere yardım ve parçalanmış toplumlarda üretken unsurların yaratılması çabalıyorum.

Sizlerle birlikte şefkatin, iş sevgisinin ve insana aitliğinin yolunu devam edeceğiz. İdari sınırlar, ırklar veya mezheplerle sınırlı olmayan bir yola devam edeceğiz ve adımlarımızı insanı inşa etme ve yüceltme hedefimize doğru ilerleteceğiz ve çalışacağız.

Gaziantep / Turkey
Kilis / Turkey
jarablus / Syria
izaz / Syria
afrin / Syria
Idlib / Syria
Ariha / Syria
Jisr Ashoghour / Syria
bab / Syria

Hakkımızda

Rahmet Yardımlaşma Derneği,insani ve kâr amacı gütmeyen, sivil toplum kuruluşudur. Dayanışma ve eşitlik ilkeleri üzerine kurulmuştur. Yerel toplulukların, mültecilerin ve savunmasız grupların yaşamlarını iyileştirmeyi amaçlayan yardım projeleri ve uzun vadeli kalkınma projeleri uygulamaktadır. Ayrıca sürdürülebilir geçim kaynakları sağlamayı amaçlamaktadır. Aktiviteler için öncelikli alanlar belirleyerek, hedef gurupların , kalıcı geçim kaynakları edinebilmeleri, sosyal haklara erişebilmeleri ve topluma entegre olabilmeleri için projeler uygulamaktadır.

Dezavantajlı toplumlarının kendilerini etkin ve etkili bir şekilde yönetmelerini ve kendi kendine yeterliliklerini sağlamalarını sağlayan liderlik ve yaratıcılığı gerçekleştirmektir.

Dezavantajlı ve etkilenen toplulukların kalitatif programlar yoluyla iyileşme yeteneklerini geliştirmeye katkıda bulunun ve onları kalkınma ve sosyal adalet sağlayan programlarla desteklemek.

Kriz ve afetlerden etkilenenlere yaşamlarını ve haysiyetlerini koruyacak şekilde hizmet sunmak.
Yerel toplulukların istikrarının güçlendirilmesine/iyileştirmesine katkıda bulunmak.
İnsani yardım eyleminde normatif bir kurumsal model tanıtmak.

Değerlerimiz

Şeffaflık

Merhamet

Haysiyet

İnsani değer

Tarafsızlık

Destekleyici Ortaklarımız

Üyeliğimiz