Su, sanitasyon ve hijyen

 Su, sanitasyon ve hijyen programı, hastalıklardan arınmış sağlıklı bir ortam sağlamak      amacıyla temiz içme suyu elde etmek, sanitasyon hizmetlerini iyileştirmek ve hijyeni teşvik etmek için destek sağlamakta.

Rahmet yardımlaşma derneği, bu sektörü şu alanlarda etkinleştirmek için çalışmaktadır:

  • Sağlıklı yaşamın yaygınlaştırılması için Farkındalık oturumları.
  • Su kaynaklarından uzak olan veya su şebekesinin çalışmayı durdurduğu alanlara tanklı su taşıma projeleri ile sakinlere içme suyu sağlanması.
  • Hijyen sepetlerinin dağıtımı.
  • İçme suyu çıkarmak için kuyuların açılması.

Toplum bilinci, salgınları ve hastalıkları önlemek için birincil hedeftir

Programlar

temiz içme suyu, kuyu kazma ve diğer kullanımlar için su sağlamak

Kanalizasyon sistemi

köylerde veya hatta yeni kampların açık olduğu veya mevcut kapasitenin yeterli olmadığı kamplarda kanalizasyon sistemlerini iyileştirmek veya sağlamak

Tarım

çiftçiler için araçlar, tohumlar ve ayrıca eğitim sağlamak, çiftçileri topraklarında kalmaya teşvik eden tarımsal projeleri desteklemek

Aktiviteler