Eğitim ve yaygın eğitim

Rahmet yardımlaşma derneği, eğitim kalitesini yükseltmek ve çocukların eğitime güvenli erişimi arttırmak ve koşullara ve çevreye uygun ve aynı zamanda öğretmenlere ve idari kadrolara destek olmak amacıyla bir dizi eğitim projesini uygulamak için eğitim ve yaygın eğitim programı aracılığıyla çalışmaktadır.

eğitim programında sunulan hizmetler şunları içerir:

 • Prefabrik sınıfları temin etmek
 • Engelli çocuklar için programlama ve kodlama dersleri.
 • Öğretmenler ve idareciler içinbir dizi eğitim .
 • Öğretmenlere ve öğrencilere eğitim çantaları sağlamak.
 • Kültürel ve sanatsal faaliyetlerle sosyal integre programları.
 • okulların kış ihtiyaçlarının güvence altına alınması Soba ve yakıt desteği.
 • Genç neslin  becerilerini geliştirmek için küçük eğitim merkezleri kurmak.
 • Okullara yangın söndürücüler ve ilk yardım çantaları gibi güvenlik ve emniyet ihtiyaçları sağlamak
 • Çocuk koruma ile ilgili farkındalık kampanyaları, okullara dönme ve rekreasyon faaliyetleri gibi birçok faaliyetin uygulanması
 • Yoğun eğitim programları eğitimden uzak kalanlar için.
 • Okulların ve eğitim tesislerinin restorasyonu ve rehabilitasyonu
 • Covid- 19 salgını gibi acil durumlarda okulları desteklemek
 • Farkındalık kampanyaları – önleyici malzemelerin dağıtımı

Eğitimle sağlıklı bir toplumun çekirdeğini inşa ediyoruz

Programlar

Çanta ,Kırtasiye ve okul için tüm ihtiyaç malzemesinin dağıtımı

Okuların Rehabilitasyonu

Hasar gören eğitim merkezlerinin yeniden yapılandırılması  ve  kullanılmaya başlatılması

Mesleki Eğitim Merkezleri

Kariyerine başlamak için temel bilgilere sahip olmalarına yardımcı olmak ve farklı yararlanıcı türleri için eğitim sağlamak.

Örgün-Resmi Olmayan Eğitim

Çocukları okulla iletişim halinde tutmak için kriz sırasında okulları ve geçici eğitim merkezlerini destek sağlamak

Aktiviteler