Gıda Güvenliği ve Geçim Kaynakları

Doğal afetlerden etkilenenlere hızlı bir şekilde müdahale etmenin yanı sıra, yaşam standartlarını iyileştirmek ve kendi kendine yeterliliği sağlamak amacıyla doğal ve insan kaynakları geliştirmeyi ve yatırım yöntemlerini iyileştirmeyi amaçlayan bir programdır ve buna göre program iki ana yola dayanmaktadır:

  1. Hızlı Yanıt:

Bu sayede, Rahmet yardımlaşma derneği, yerinden edilmiş ve muhtaç ailelerin ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde tespit ederek acil müdahaleyi sağlar:

  • Yemeye hazır gıda paket dağıtımı
  • Ekmek rasyonlarını dağıtmak için fırınların desteklenmesi
  • Aylık yemek sepetleri
  • Gıda Destek Kuponları
  1. Geliştirme projeleri

Bu sayede Rahmet yardımlaşma derneği aşağıda belirlenen noktalar üzerinde çalışmaktadır:

  • Tarım sektörünün projelerini desteklemek ve çalışanlarının yeteneklerini geliştirmek.
  • El sanatları malzeme ve ekipmanlarının mesleki eğitimi ve dağıtımı ,Kadınları – Gençleri Güçlendirmek/kapasitesini geliştirecek projeler, kücük işletmeleri  desteklemek.

Gülüşleri yola devam etmemize yardımcı oluyor

Programs

Mutfak ve yemek malzemelerine erişim imaknı olmayan kişiler için yemekler hazırlanması

Ekmek Dağıtımı

Yaralanamk istenlere Ekmek dağıtımak veya Ekmeği hazırlayıp ve dağıtması için fırınlara destek olmak

Yemek Kuponları

Belirli mağazalardan yararlanıcıların seçtiği yiyeceklerle değiştirilebilecek belirli miktarda yemek kuponlarının dağıtımı

Gıda Sepetleri

Kriz zamanlarında yeni ve ülke içinde yerinden edilmiş kişilere belirli bir süre gıda güvenliğini sağlamak için gıda dağıtımı yapılması

Hazır Yemek

konserve gibi pişirilmesi gerekmeyen yemek dağıtımı

Aktiviteler