Yeni sağlık durumu, “Rahma Worldwide”dan “Evde Kal 2” kampanyası kapsamında “Taiba” ve “Bekdash” kamplarında hijyen kitleri dağıtarak çabalarını iki katına çıkarmalarını gerektiriyor.